Achtergrond studenten

opleiding

De meest geschikte groep om te leren coachen en counsellen is een zo divers mogelijke.

Voor we een groep starten, dienen we ervan overtuigd te zijn dat er een zo groot mogelijke diversiteit is. Een diverse groep helpt ons immers ruimdenkend te worden, onze eigen gedachten en voorkeuren te relativeren en ons in te leven in een ander. We leren onze mogelijke vooroordelen zien, zodat we er ons van kunnen bevrijden.

We streven naar diversiteit in de groep in o.a.:

 • geslacht
 • leeftijd 
 • opleiding (van laag tot universitair geschoold)
 • religie 
 • cultuur 
 • afkomst (verschillende nationaliteiten)  
 • seksuele geaardheid
 • economische status (bemiddelde mensen, mensen met een uitkering, ... )
 • relatie (gehuwd, samenwonend, single, gescheiden, ... )
 • gezondheid (gezond, mensen met een handicap, ...)
 • beroep (huidig beroep, werkzoekend, ... )

Hoe diverser de groep, hoe meer leerervaringen. De meest waardevolle groep is een natuurgetrouwe afspiegeling van de maatschappij. 

Dat is bijvoorbeeld in een groep studenten natuurlijk niet altijd mogelijk. We zijn immers afhankelijk van de mensen die zich aanmelden. Bij een redelijk grote groep studenten is de diversiteit overigens ruim voldoende voor waardevol werken. De opleiding tot coach of counsellor is wat ons bindt.  We streven een gemeen-schappelijk doel na en helpen elkaar hierbij met onze eigen unieke individualiteit.